Arbetet med Skanska fortsätter

Under våren har arbetet med att slutföra besiktningspunkterna från 5-årsbesiktningen fortsatt. Åtgärdsarbeten har utförts i bl.a. kulvertar, garage samt i vissa lägenheter. Det finns fortfarande punkter kvar som ska åtgärdas främst utomhus där vädret satt stopp för arbete under vinterhalvåret. Det är positivt att vi kan börja se att de flesta punkter snart är åtgärdade trotts en långsam process.

Vi vill även passa på att tacka er som tog sig tid att svara på undersökningen kopplat till imma om tid för framledning av tappvarmvatten. Underlaget har skickats till Skanska som har accepterat att vidare utredning krävs från deras sida.

Styrelsens förhoppning är att alla punkter kommer vara åtgärdade under kvartal 3 2019.