BRF Henriksdalsporten blir ännu bättre – Digital bokning av tvättstugorna är nu på plats

Vi har nu driftsatt ett nytt digitalt system för bokning av tvättstugorna. Istället för de gamla bokningstavlorna så finns det nu en skärm utanför tvättstugorna där bokning kan göras. Bokningen kan även göras digitalt, via exempelvis telefon eller padda på sidan https://bokatvattid.se/ eller i Appen “bokatvattid”. På det informationsblad som tidigare delades ut hittar ni användar-ID (ert lägenhetsnummer) samt PIN-kod som ni behöver för att logga in i systemet.