BRF Henriksdalsporten blir ännu bättre – Entréerna har fräschats upp genom uppsättande av lister och väggtvätt

Våra entréer slits med åren. För att vi ska mötas att trevliga entréer har styrelsen köpt in och satt upp fina lister på alla väggkanter som kan skadas eller har skadats sen tidigare. Samtliga väggar har också rengjorts.