Garage- Uppdaterad Info 1 augusti

Vi kommer nu på morgonen byta ut den sändare som finns, och en provisorisk “öppnaknapp” kommer installeras.

Därefter kommer vi meddela tider då vi har möjlighet att programmera om din dosa så att du kan öppna porten som tidigare igen. Om möjligt kommer ett första tillfälle i kväll.

 

Vi har nu fått information om vad som är fel, samt vad som kommer att krävas av oss för att kunna få funktion i dörren igen.

Den radiosändare som finns i garaget kommer att behöva bytas ut, och med den behöver samtliga fjärrkontroller omprogrammeras eller bytas ut direkt i samband med att byte sker.

Eftersom vi har två dörrar på samma kontroll blir bytet svårare och mer komplicerat.

Styrelsen kommer att sammanträda omgående  för att se över alternativen och ta fram tidsplan.

Vi kommer fram tills dess vara fortsatt tvungna att koppla förbi dosan med de två kablar som hänger.

Har du möjlighet att delta i arbetet med bytet, är du varmt välkommen att kontakta styrelsen via mail.

 

För närvarande har vi problem med dörren till vårt garage, från gatan. Samtal förs med Stockholm Parkering samt UNA portar i försök att åtgärda och lösa omgående.

Vi uppdaterar när vi har ytterligare information.