God Jul och Gott Nytt År

2020 har varit ett speciellt år på många olika sätt. Pandemin har satt avtryck. Föreningens styrelse har emellertid arbetat utan några hinder och kan konstatera att vi lämnar ett bra år bakom oss.

Ett av de mål vi satte upp för hösten var att inventera föreningens samtliga avtal och konkurrensutsätta leverantörer där det var möjligt. Det har vi också gjort. NKG har varit ansvariga för vår fastighetsskötsel under många år. Vi har upplevt att utgifterna för fastighetsskötsel har varit något för höga, särskilt vid enskilda insatser (åtgärda en trasig lampa eller liknande). Vi har därför fattat beslut om att säga upp avtalet med NKG och istället anlita en annan firma, Gilljams Tekniska AB, med Robin Gilljam som fastighetsskötare. Genom denna åtgärd tror vi att vi kommer att kunna sänka kostander för fastighetsskötsel och samtidigt få närmare kontakt med fastighetsskötaren och bättre styra när han vidtar åtgärder. Dessutom kommer nyckelhantering och namnuppdatering att skötas genom styrelsen.

Styrelsen har också gjort en större genomgång av vår ekonomi, nu när Skanska-frågan har lösts. Vi kan konstatera att föreningen har en mycket god ekonomi. Vi har en belåning på endast 5 % och har en välfylld föreningskassa. Inga större nödvändiga åtgärder är inplanerade under de närmsta åren, bland annat på grund av att husen fortfarande är relativt nybyggda. Med anledning av detta har styrelsen vidtagit ett antal trivsel- och värdehöjande åtgärder, nämligen:

• Vårt Förenings/Styrelserum ska göras om så att det går att använda för övernattning. Arbetet med att få till förändringarna är snart avslutat. Bokningen kommer att kosta 150 kr/natten och kunna ske i samma digitala system som bokning av tvättstugorna (Bokatvättid). Rummet planeras att tas i bruk efter att pandemin försvunnit.

• I cykelförrådet under 24A har vi med hjälp av några medlemmar inrett och invigt ett aktivitetsrum, som också bokas via Bokatvättid. Det återstår viss inredning innan aktivitetsrummet står helt färdigt, nämligen:

– Soffa med soffbord
– Två taklampor
– Gymnastikringar
– Darttavla

• Vår innergård moderniseras och snyggas upp stegvis. Ett av träden har tagit bort. Stenläggningen har utvidgats. Vi har en fin bänk runt det träd som står kvar. En ny pollare ska installeras. Ett antal åtgärder återstår (nya cykelställ och planteringsboxar) och dessa kommer att genomföras under 2021.

• Belysningen och i våra entréer har moderniserats och förbättrats.
• Nya och fina innebänkar har satts upp i varje entré.

• Lister har satts upp vid miljörumsdörren, för att skydda väggarna mot skador och smuts

• Miljörummet kommer att städas en gång i månaden och pappers- och platskärlen kommer att tömmas oftare.

• Fasadsläpp har åtgärdats.

• Antalet laddstolpar har utökats i garaget.

Vi hoppas och tror att dessa investeringar både ökar trivseln men också föreningens och fastigheternas attraktion och värde. Det är viktigt att vi tar ansvar och tar hand om våra fastigheter och de förbättringar som har genomförts. Det är vår gemensamma egendom.

Styrelsen ser framemot ett nytt år och nya förbättringsprojekt. Tar vi som medlemmar hand om och ansvar för våra fastigheter kommer föreningen att både kunna investera i förbättringsåtgärder och se över vår långsiktiga ekonomiska planering. Har ni förslag på något är ni välkomna att maila idéer till styrelsen.

God jul och gott nytt år önskar styrelsen!