Laddstolpar på plats- Vi är glada att vi kan erbjuda ett miljövänligt alternativ

Föreningen har med bidrag från Klimatklivet förberett garaget så att samtliga parkeringsplatser har möjlighet att få en laddstolpe monterad.

För att kunna ansöka om att få en laddstolpe behöver man vara boende i föreningen, ha en parkeringsplats i garaget samt inneha en elbil av något slag.

Två st laddstolpar är monterade och vi har tre till i lager just nu som under kvartalet kommer att monteras på utvalda platser i garaget.

Det är föreningen som äger laddstolpen och styrelsen ansvarar för utplacering av laddstolpar. Stolpar kommer att monteras vid behov, inledningsvis 2-3 tillfällen per år. Detta för att minimera kostnader och inte ha stolpar på lager då utveckling av dessa går fort och prisbilden förändras därefter.

Om man flyttar från föreningen och har parkeringsplats med laddstolpe kan styrelsen omplacera denna till en parkeringsplats med behov. Detsamma gäller när elhybrid/elbil inte används på respektive parkering, då har styrelsen möjlighet att flytta elstolpen till en annan parkeringsplats.

Leveranstid på nya elbilar är idag ca 6-12 månader. Därför behöver styrelsen innan installation av stolpe få ta del av ett intyg på att inköp av elbil skett och beräknad leverans så att vi kan försöka skapa en effektivitet i uppsättningen av stolpar eftersom detta är förenat med ytterligare kostnader.

Stolpen kopplas till dig som boende och den förbrukad elen efter periodvis mätning betalas via hyresavi. F n tillkommer inga extra kostnader. Styrelsen förbehåller sig dock  rätten att årligen bestämma marknadsmässiga avgifter baserat på kostnadsläget och bidrag. En fast månadskostnad kan eventuellt tillkomma om vi exempelvis installerar web tjänst för avläsning. Vid ej betalda avgifter kommer styrelsen att stänga/flytta elstolpen

Anmälan görs via mail till styrelsen där nedan blankett bifogas.

Ansökan laddning av elbilar