Nu förändras sopsorteringen hos oss- Information från Sjöstadens Östra Sopsug Samfällighetsförening om hur vi nu förändrar vår sophantering

Information från Sjöstadens Östra Sopsug Samfällighetsförening om hur vi nu förändrar vår sophantering

Allmänt

Ny permanent terminal för mottagning av sopor från fastigheternas sopinkast beräknas tas i bruk i nov/dec 2019. Övergången till ny terminal kommer att medföra att anläggningen kommer att vara avstängd under tiden 5 november till 26 november. Under denna tid kommer ett antal stora containrar vara uppställda upp på några utvalda platser.

I samband med att den nya terminalen tas i bruk skall sopsortering påbörjas. För matavfall* ska en särskild papperspåse användas. Påsen är gjord för sopsug, med förstärkt botten och klisterremsa för bättre förslutning. Denna påse kommer att finnas i föreningen, men även att hämta i matvarubutiker mfl.

När den nya terminalen tas i bruk skall sopsortering ske i tre olika fraktioner.

Uppdelning av soporna kommer då att ske på följande sätt:

I sopnedkast med grå lucka slängs

Restavfall – exempel på vad som är restavfall kommer i informationen till hushållen

 I sopnedkast med grön lucka slängs

Matavfall – exempel på vad som är matavfall kommer i informationen till hushållen

 I sopnedkast med blå lucka slängs

Tidningar – exempel på vad som är tidningar kommer i informationen till hushållen

I samband med att det installeras en ny mottagningsstation (terminal) för sopsugen kommer anläggningen att vara avstängd under tiden

5 november till 26 november 2019.

 För att sophanteringen ska fungera under tiden så kommer det att ställas upp containers i området, din närmaste står på Pollargatan vid nr 26.

I containern kan endast dina hushållssopor slängas på motsvarande sätt som gäller i sopinkasten.

Finns det frågor kring detta är ni välkomna att kontakta för allmänna föreningsfrågor Kristin Selander, 076-123 94 16 och för tekniska frågor Klas Leksell, 070-817 94 00.

Har du några övriga funderingar får du gärna återkomma till oss i styrelsen.