På gång – Elbilsladdning i garaget kommer på plats under våren/sommaren

Med anledning av inkommen motion på 2018 års årsstämma, och det mandat styrelsen gav vid stämman,  har styrelsen med flera,  arbetat aktivt med att undersöka vilka möjligheter som finns. Då vi finner fördelarna många, har styrelsen har beslutat att påbörja installationen för elbilsladdning . Detta är en framtidssatsning då allt fler bilar kräver elladdning. Vår ambition är att elinstallationen och laddstolparna kommer att vara på plats under våren/sommaren.