Städdag och cykelinventering den 18 oktober

Med hösten i antågande behöver vi förbereda våra hus och gemensamma utrymmen. Söndagen den 18 oktober mellan kl. 9:00 och 10:30 samlas alla boenden i föreningen för att tillsammans göra jobbet. Är du frisk och inte tillhör någon riskgrupp är du välkommen att bidra, ju fler vi är ju mer rättvis fördelning av ansvaret blir och ju snabbare vi blir klara. Efter att jobbet är gjort bjuds det på fika och gott kaffe. 

Föreningen behöver se över våra cykelförrådsutrymmen och uppskattar om boenden inför den 18 oktober markerar sina cyklar med efternamn och lägenhetsnummer.