Vårens städdag 26 april 9:00-10:20

Varmt välkommen att göra gården och våra gemensamma utrymmen redo för våren.

Tillsammans städar vi och ser till att vår närmiljö blir så trevlig som möjligt!

Med sommaren antågande behöver vi förbereda våra hus och gemensamma utrymmen.

Söndagen den 26 april mellan kl. 09:00 och 10:20 samlas vi på vår innergård för att tillsammans göra jobbet.

Är du frisk och inte tillhör någon riskgrupp är du välkommen att bidra, ju fler vi är ju mer rättvis fördelning av ansvaret blir och ju snabbare vi blir klara.

Vid start kommer vi att fördela arbetsuppgifter så att vi är så utspridda som möjligt, med hänsyn taget till corona-riktlinjerna.

Om behov finns kommer vi beställa en container eller liknade för grovsopor, för att göra det behöver vi veta att det behövs, så maila dina behov omgående, senast den 19 april till föreningens mail med information om vad(mängd) och vilken lägenhet/namn.

Vi kommer att ordna ytterligare möjligheter till hösten för grovsopor om du inte har möjlighet denna gång.

När vi är klara fikar vi ihop, och bestämmer tillsammans  hur vi vill att föreningens framtid ska vara på kallat årsmöte.

Varmt välkommen!

Styrelsen