BRF Henriksdalsporten - Startsida


Varmt välkommen till BRF Henriksdalsporten, vi är en del av Hammarby sjöstad.

Med närheten till city, och med vatten och natur runt hörnet har du funnit en pärla.

Totalt är vi drygt 100 medlemmar fördelat på 69 lägenheter.

Nyheter

 • Arbetet med Skanska fortsätter

  Arbetet med Skanska fortsätter

  Under våren har arbetet med att slutföra besiktningspunkterna från 5-årsbesiktningen fortsatt. Åtgärdsarbeten har utförts i bl.a. kulvertar, garage samt i vissa lägenheter. Det finns fortfarande punkter kvar som ska åtgärdas främst utomhus där vädret satt stopp för arbete under vinterhalvåret. Det är positivt att vi kan börja se att de flesta punkter snart är åtgärdade […]
 • På gång – Elbilsladdning i garaget kommer på plats under våren/sommaren

  På gång – Elbilsladdning i garaget kommer på plats under våren/sommaren

  Med anledning av inkommen motion på 2018 års årsstämma, och det mandat styrelsen gav vid stämman,  har styrelsen med flera,  arbetat aktivt med att undersöka vilka möjligheter som finns. Då vi finner fördelarna många, har styrelsen har beslutat att påbörja installationen för elbilsladdning . Detta är en framtidssatsning då allt fler bilar kräver elladdning. Vår […]
 • BRF Henriksdalsporten blir ännu bättre – Entréerna har fräschats upp genom uppsättande av lister och väggtvätt

  BRF Henriksdalsporten blir ännu bättre – Entréerna har fräschats upp genom uppsättande av lister och väggtvätt

  Våra entréer slits med åren. För att vi ska mötas att trevliga entréer har styrelsen köpt in och satt upp fina lister på alla väggkanter som kan skadas eller har skadats sen tidigare. Samtliga väggar har också rengjorts.
 • BRF Henriksdalsporten blir ännu bättre – Digital bokning av tvättstugorna är nu på plats

  BRF Henriksdalsporten blir ännu bättre – Digital bokning av tvättstugorna är nu på plats

  Vi har nu driftsatt ett nytt digitalt system för bokning av tvättstugorna. Istället för de gamla bokningstavlorna så finns det nu en skärm utanför tvättstugorna där bokning kan göras. Bokningen kan även göras digitalt, via exempelvis telefon eller padda på sidan https://bokatvattid.se/ eller i Appen “bokatvattid”. På det informationsblad som tidigare delades ut hittar ni […]
 • Årsmöte 29 maj

  Årsmöte 29 maj

  Varmt välkommen på årsmöte den 29 maj kl 19:30 i samlingslokalen. Kallelse årstämma 2019 Henriksdalsporten Vi kommer gå igenom inkomna motioner, vår årsredovisning, hur Skanska har gått och andra viktiga frågor som rör vårt boende. Vi ser gärna att du som boende lämnar motioner på hur och vad vi tillsammans kan göra för att göra […]