BRF Henriksdalsporten - Startsida


Varmt välkommen till BRF Henriksdalsporten, vi är en del av Hammarby sjöstad.

Med närheten till city, och med vatten och natur runt hörnet har du funnit en pärla.

Totalt är vi drygt 100 medlemmar fördelat på 69 lägenheter.

Nyheter

 • Kallelse Årsstämma 23:e Maj

  Hej alla medlemmar! Söndagen den 23 maj håller vi föreningens årsstämma i samband med städdagen. Nedan hittar ni kallelsen och där finner ni information om årets möte som kommer att vara digitalt. Vi ses! Mvh Styrelsen   Kallelse årstämma 2021 BRF Henriksdalsporten[2417] Följande motion har inkommit: Motion Solceller 2021[2437]
 • God Jul och Gott Nytt År

  2020 har varit ett speciellt år på många olika sätt. Pandemin har satt avtryck. Föreningens styrelse har emellertid arbetat utan några hinder och kan konstatera att vi lämnar ett bra år bakom oss. Ett av de mål vi satte upp för hösten var att inventera föreningens samtliga avtal och konkurrensutsätta leverantörer där det var möjligt. […]
 • En påminnelse om brandsäkerhet i novembermörkret

  Här kommer några tips från vår försäkringsförmedlare för att öka brandsäkerheten. Nyhetsbrev november 2020 – Brandsäkerhet
 • Städdag och cykelinventering den 18 oktober

  Med hösten i antågande behöver vi förbereda våra hus och gemensamma utrymmen. Söndagen den 18 oktober mellan kl. 9:00 och 10:30 samlas alla boenden i föreningen för att tillsammans göra jobbet. Är du frisk och inte tillhör någon riskgrupp är du välkommen att bidra, ju fler vi är ju mer rättvis fördelning av ansvaret blir […]
 • BRF Henriksdalsporten blir ännu bättre – detta är på gång

  För att vår förening ska vara så trivsam och bra som möjligt arbetar styrelsen ständigt med förbättringsåtgärder. Detta är på gång:  Lister kommer att sättas upp vid miljörumsdörren, för att skydda väggarna mot skador och smuts Styrelserummet ska göras om till viss del så att det går att använda som ett övernattningsrum. Arbetet med att […]
Nyhetsarkiv