Förvaltning


Ekonomisk förvaltning

BRF Henriksdalsporten har avtal med SBC AB, där Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB är en del,  som sköter vår ekonomiska förvaltning.

De håller pantregister och medlemsregister, varför det är bäst att ta kontakt direkt med dem i sådana frågor liksom när det gäller månadsavgiften.

Du kan själv logga in på BSC med de uppgifter du har på på din avi.

Behöver du tex ett underlag för hur din lägenhet är pantsatt kontaktar du SBC direkt.

Hisservice

BRF Henriksdalsporten har avtal med Kone.

Kontakta Kone direkt på givet telefonnummer i hissen när det gäller fel på våra personhissar.

Teknisk förvaltning

BRF Henriksdalsporten har avtal med NKG när det gäller teknisk förvaltning, fastighetsskötsel, drift och underhåll.

Vid akuta fel ringer man NKG direkt. Om felet är inom föreningen kommer föreningen att betala kostnaden, men det är du som beställer tjänsten som är ansvarig om felet hänvisas vara åverkan av innehavaren. Tex vid stopp i avlopp- Är det i lägenheten är det oftast innehavaren som står kostnaden.  Är problemet hänförligt till  tex stammarna betalar föreningen. Detta kommer de veta när de åtgärdat felet (i de flesta fall). Är du osäker kan du alltid fråga styrelsen via mail.

När ni gör en serviceanmälan till NKG så uppge namn, adress, telefonnummer och lägenhetsnummer.  Det är ni som gör anmälan till NKG som är betalningsansvarig i första hand. Om det visar sig att det är föreningen som skall betala så skickas fakturan till dom.
Exempel: Stopp i wc. Det visade sig att det var ett papperstopp direkt vid wc avloppet som var orsaken. Betalningsansvarig Bostadsrättsinnehavare. Detta kan NKG inte avgöra innan utan endast efter utfört arbete. I stort sett så är det så att alla arbeten i lägenheten ansvarar den boende själv för och allmänna ytor i fastigheten står föreningen för

Läs gärna mera på NKG:S hemsida http://www.tryggfastighet.se/kontakta-oss/serviceanmalan/

Övriga fel som rör huset eller närområdet anmäls till mail styrelsen@brfhenriksdalsporten.se

Detta för att styrelsen ska kunna sammanställa, följa upp och ha koll på att ärendet blir klart, samt kostnader förknippade med detta.

NKG ronderar varannan vecka och ser då saker som tex trasiga lampor eller liknade som de då kommer att åtgärda vid nästa rondering om ej akut.

Städning samt entrémattor.

KEAB-Gruppen.

Har du några synpunkter eller frågor kontaktar du styrelsen

Innergården

Denna har alla medlemmar ett gemensam ansvar att sköta.

Det finns sedan flera år tillbaka ett förslag på omändring men det ligger på is tills allt är klart med Skanska

Snöskottning TAK

Solid Fastighetspartner

De ordnar skottning av våra tak och nås via mail: Ak@solidfastighetspartner.se eller Ne@solidfastighetspartner.se

eller telefon om akut :070 681 60 03 eller 072 166 22 35

Snöskottning MARK

Plektra Mark och Trädgård AB