Förvaltning


Ekonomisk förvaltning

BRF Henriksdalsporten har avtal med SBC AB, där Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB är en del,  som sköter vår ekonomiska förvaltning.

De håller pantregister och medlemsregister, varför det är bäst att ta kontakt direkt med dem i sådana frågor liksom när det gäller månadsavgiften.

Du kan själv logga in på BSC med de uppgifter du har på på din avi.

Behöver du tex ett underlag för hur din lägenhet är pantsatt kontaktar du SBC direkt.

Hisservice

BRF Henriksdalsporten har avtal med Kone.

Kontakta Kone direkt på givet telefonnummer i hissen när det gäller fel på våra personhissar.

Teknisk förvaltning

BRF Henriksdalsporten har avtal gällande fastighetsskötsel med Gilljams Tekniska AB. Vid akuta ärenden kontakta tel 08-18 60 00.
Jourtjänst finns dygnet runt på samma nummer. Notera att ärenden i lägenheter bekostas av lägenhetsinnehavaren. Maila även ditt akuta ärende till styrelsen för kännedom.

Övriga fel som rör huset eller närområdet anmäls till mail styrelsen@brfhenriksdalsporten.se

Detta för att styrelsen ska kunna sammanställa, följa upp och ha koll på att ärendet blir klart, samt kostnader förknippade med detta.

Gilljams tekniska ronderar varannan vecka och ser då saker som tex trasiga lampor eller liknade som de då kommer att åtgärda vid nästa rondering om ej akut.

Städning samt entrémattor.

KEAB-Gruppen och Carpeting AB.

Har du några synpunkter eller frågor kontaktar du styrelsen.

Innergården

Alla medlemmar ett gemensam ansvar för vår lilla innergård. Vi håller den snygg och slänger inte skräp och fimpar. Man får parkera tillfälligt på uppfarten vid i och urlastning.Det är inte tillåtet att ställa upp bil på själva gården då den har dålig bärighet.

Snöskottning TAK

Solid Fastighetspartner

De ordnar skottning av våra tak och nås via mail: Ak@solidfastighetspartner.se eller Ne@solidfastighetspartner.se

eller telefon om akut :070 681 60 03 eller 072 166 22 35

Snöskottning MARK

Vi har avtal med Stockholms Trädgårdstjänst för skottning och sandning av vår gård.