Förvaltning


Ekonomisk förvaltning

BRF Henriksdalsporten har avtal med SBC AB, där Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB är en del,  som sköter vår ekonomiska förvaltning.

De håller pantregister och medlemsregister, varför det är bäst att ta kontakt direkt med dem i sådana frågor liksom när det gäller månadsavgiften.

Du kan själv logga in på BSC med de uppgifter du har på på din avi.

 

Hisservice

BRF Henriksdalsporten har avtal med Kone. Kontakta Kone när det gäller fel på våra personhissar.

 

Teknisk förvaltning

BRF Henriksdalsporten har avtal med NKG när det gäller teknisk förvaltning, fastighetsskötsel, drift och underhåll.

Vid akuta fel ringer man NKG direkt.

Fyll på med text om kostnad m.m

Övriga fel anmäls till mail felanmälan@XXXX.( skapa ny mailadress)

Detta för att styrelsen ska kunna sammanställa, följa upp och ha koll på att ärendet blir klart, samt kostnader förknippade med detta.

NKG ronderar varannan vecka och ser då saker som tex trasiga lampor eller likande som de då kommer att åtgärda vid nästa rondering om ej akut.

 

Städning samt entrémattor.

KEAB-Gruppen

 

Innergården

Denna har alla medlemmar ett gemensam ansvar att sköta.

 

Snöskottning TAK

Snöskottning MARK

Plektra Mark och Trädgård AB