Fastigheten


Energideklaration

Energideklarationen ska ge dig som funderar på att köpa bostad eller lokal en möjlighet att snabbt och enkelt få en bild av hur mycket energi som går åt till uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi. I energideklarationen kan du också se om det har gjorts en radonmätning och en ventilationskontroll. För flerbostadshus och lokaler är ventilationskontrollen obligatorisk.

Energideklaration 2015.pdf

 

Ventilationskontroll

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) gynnar inomhusmiljön.Den allvarliga situationen med undermålig inomhusmiljö i många bostäder, skolor och andra lokaler fick riksdag och regering att år 1991 införa regler om funktionskontroll av ventilationssystem, OVK.

Senaste OVK utfördes våren 2021.

 

Lägenhetsnummer

Via länken nedan får du reda på vilket lägenhetsnummer du har hos Lantmäteriets lägenhetsregister. Det är det ”kontraktsnummer” som du ska ange till Skatteverket. Till alla andra ska du ange det gamla lägenhetsnummret ”nummer lgh”.

Lägenhetsnummer maj 2019

 

Gemensamma utrymmen

Till varje port hör ett cykelrum samt barnvagnsrum. Barnvagnsförråden är förlagda i anslutning till entrén.

Två tvättstugor finns. Din tvättid bokar du via app eller på tavlor vid tvätttugorna.

Informationsblad exempel

Instruktioner bokningstavlan

Föreningsrum

Vi har en lokal som upplåtes till olika event eller övernattning.

I rumment finns bäddsoffa med två sängplatser samt två extrasängar. Det finns toalett i korridoren utanför rummet och trinettkök men ingen dusch att tillgå.

Rummet bokas genom appen “Boka tvättid” och kan bokas max 3 dagar i följd och kostar 100 kr/natt och betalas via Swish.

Du tar ansvar för lokalen under denna tid och säkerställer att denne lämnas i gott skick och välstädad.

Denna finns i 24A plan -1 bredvid tvättstugan.

 

Aktivitetsrum

Innanför cyckelförrådet i 24A finns även ett akrivitetsrum med soffa, bänkar, innebandymål och ett pingisbord.

Rummet bokas via appen “Boka tvättid”.

För trivselregler – se tavla utanför rummet.

 

Garage

Föreningen upplåter garage via Skanska.  Totalt finns 39 platser som i första hand upplåtes till föreningens medlemmar.

Vid frågor gällande lediga platser och kö hänvisar styrelsen till Skanska och vår kontakt Marie.

Hon nås via mail marie.elfstrom@skanska.se

Vid frågor om laddplats i garaget mailar du till styrelsen.

styrelsen@brfhenriksdalsporten.se

Vid felanmälan av den inre porten kontaktar du UNA portar på deras Jourservice dygnet runt,  08-18 60 03

Den yttre porten är det Stockholms parkering som ansvarar för, så kontakt sker med dem i första hand.

 

Miljörum

PreZero tömmer kärlen regelbundet.

Tömning sker av Pappersförpackningar 3/ vecka, Plastförpackningar 2/vecka, Glas var 14:e dag, Metall 1/mån.

Tidningar, restavfall och matavfall slängs i avsedda sopnedkast på innergården. (sopsug) Papperspåsar för matavfall går att hämta i miljörumet.

Batteriholk och låda för glödlampor töms när det är fullt.

Tvätt av kärlen görs höst och vår genom PreZero.

 

Silverfiskar

I nedan pdf finner du information vad du kan och bör göra om du upplever ett problem med silverfiskar. Du kan själv kontakta Nomor direkt för råd och hjälp.

Fakta_om_silverfisk