Fastigheten


Energideklaration

Energideklarationen ska ge dig som funderar på att köpa bostad eller lokal en möjlighet att snabbt och enkelt få en bild av hur mycket energi som går åt till uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi. I energideklarationen kan du också se om det har gjorts en radonmätning och en ventilationskontroll. För flerbostadshus och lokaler är ventilationskontrollen obligatorisk.

Energideklaration 2015.pdf

 

Ventilationskontroll

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) gynnar inomhusmiljön.Den allvarliga situationen med undermålig inomhusmiljö i många bostäder, skolor och andra lokaler fick riksdag och regering att år 1991 införa regler om funktionskontroll av ventilationssystem, OVK.

Våra protokoll PDF…

 

Lägenhetsnummer

Via länken nedan får du reda på vilket lägenhetsnummer du har hos Lantmäteriets lägenhetsregister. Det är det ”Beslutande lägenhetsnummer” som du ska ange till Skatteverket. Till alla andra ska du ange det gamla lägenhetsnummret ”Annan identitet”.

Våra nr. PDF…

 

Gemensamma utrymmen

Till varje port hör ett cykelrum samt barnvagnsrum. Dessa är förlagda i anslutning till entrén. Två tvättstugor finns, en i 26B och en i 24A/B

 

Gemensam lokal

Vi har en lokal som upplåtes till olika möten eller event. Denna lånar du genom att skicka ett mail till styrelsen@brfhenriksdalsporten.se

Denna finns i 24A/B

 

Garage

Föreningen upplåter garage via Skanska. Vid frågor gällande lediga platser och kö hänvisar styrelsen till Marie.