När du ska sälja


När du skall sälja din bostadsrätt behöver du tillgång till olika uppgifter.

Samtliga medlemmar har vid inflyttningen fått en lägenhetspärm. Där finns många av de uppgifter som du behöver. När du köpte lägenheten fick du också uppgift om den ekonomiska planen för bostadsrättsföreningen då den bildades. Där finns också din lägenhets andelstal. Denna skall lämnas till köparen.

Årsredovisning och stadgar finns på BRF Henriksdalsportens hemsida.

Vår ekonomiske förvaltare, SBC, för medlems- och pantförteckning. Om du eller din mäklare behöver dessa uppgifter tar ni direkt kontakt med SBC.

BRF Henriksdalsporten har organisationsnummer 769617-7869

När du sålt din bostadsrätt ska mäklaren maila styrelsen och även skicka alla handlingar till:

SBC
Box 226
851 04  SUNDSVALL

Medlemskap och urträde beviljas vid ordinarie möten, som vanligtvis sker en gång i månaden. När detta är beslutat kommer kontaktar styrseln mäklaren.