Allmänt & Styrelse


Bostadsrättsföreningen består av 69 lägenheter (6 311 kvm). Här finns allt från stora tvåor till rymliga femmor i en härlig miljö med närhet till det mesta.

Stadgar
Stadgar BRF Henriksdalsporten.pdf

Styrelse

Styrelsen kan nås på styrelsen@brfhenriksdalsporten.se. Styrelsen sammanträder en gång per månad, med undantag för ett sommaruppehåll.

Ordförande: Milot Dragusha

Kassör: Lars Andrén

Sekreterare: Fredrik Westerlund

Ledamot: Karin Holmgren

Ledamot: Marc Von Den Bossche

Suppleant: Robin Beblein

Suppleant: Margareta Törnblad

Valberedning: Marie Hemberg