Allmänt & Styrelse


Bostadsrättsföreningen består av 69 lägenheter (6 311 kvm). Här finns allt från stora tvåor till rymliga femmor i en härlig miljö med närhet till det mesta.

Stadgar
Stadgar BRF Henriksdalsporten.pdf

Styrelse

Styrelsen kan nås på styrelsen@brfhenriksdalsporten.se. Styrelsen sammanträder en gång per månad, med undantag för ett sommaruppehåll.

Ordförande: Milot Dragusha

Kassör: Lars Andrén

Sekreterare: Margareta Törnblad

Ledamot: Fredrik Westerlund

Suppleant: Marc Van Den Bossche

Suppleant: Karin Holmgren

Valberedning: Marie Hemberg