Allmänt & Styrelse


Bostadsrättsföreningen består av 69 lägenheter (6 311 kvm). Här finns allt från stora tvåor till rymliga femmor i en härlig miljö med närhet till det mesta.

Stadgar
Stadgar BRF Henriksdalsporten.pdf

Styrelse

Styrelsen kan nås på styrelsen@brfhenriksdalsporten.se. Styrelsen sammanträder en gång per månad, med undantag för ett sommaruppehåll.

Ordförande: Annelie Rivera Larsson

Kassör: Milot Dragusha

Sekreterare: Stefan Klaesson

Ordinarie medlem: Gustav Erixon

Suppleant: Dick Flink

Suppleant: Max Attergren

Valberedning: Valberedningen