Kallelse årsstämma 2023 – 14 maj

Söndagen den 14 maj håller vi föreningens årsstämma i samband med vårstäddagen. Nedan hittar ni kallelsen och där finner ni information om årets möte.

Vi ses!

Mvh Styrelsen

Kallelse årstämma 2023 BRF Henriksdalsporten