Årets vårstäddag – 14 maj

Med sommarens antågande behöver vi förbereda våra hus och gemensamma utrymmen.

Söndagen den 14 maj samlas alla boenden i föreningen för att tillsammans göra jobbet. Det är viktigt att så många som möjligt deltar, ju fler vi är ju mer rättvis fördelning av ansvaret blir och ju snabbare vi blir klara. Efter att jobbet är gjort bjuds det på fika och gott kaffe på innergården.

När och var? Söndagen den 14 maj mellan kl. 09:00 och 10:30 på vår innergård.

OBS! Cykelinventering:
Föreningen behöver se över våra cykelförrådsutrymmen och uppskattar om om boenden inför vårfixardagen markerar sina cyklar med efternamn och lägenhetsnummer.