Kabel-TV och bredband


Kabel-TV

BRF:en har avtal med Bredbandsbolaget om Kabel-TV och Bredband.

I hyran ingår grundutbud som för närvarande innehåller flertalet kanaler

Vill man ha tillgång till bredbandsbolaget digital-tv, telefoni eller bredband måste detta göras av varje enskild medlem.

Som ny medlem tar du kontakt med bredbandsbolaget och får då det boxar och modem du behöver.

Bredband

BRF Henriksdalsporten har obligatorisk gruppanslutning av bredband via Bredbandsbolaget. För både TV och bredband debiteras bostadsrättsinnehavaren via hyresavierna.