Kabel-TV och bredband


Kabel-TV

BRF:en har avtal med Bredbandsbolaget om Kabel-TV och Bredband.

I hyran ingår grundutbud som för närvarande innehåller:

  1. ,
  2. ,
  3. ,

Vi behöver även beskriva hur man får tv utan box?

Vill man ha tillgång till bredbandsbolaget digital-tv, telefoni eller bredband måste detta göras av varje enskild medlem.

Bredband

BRF Henriksdalsporten har obligatorisk gruppanslutning av bredband via Bredbandsbolaget. För både TV och bredband debiteras bostadsrättsinnehavaren via hyresavierna.