Kabel-TV och bredband


Kabel-TV

BRF:en har avtal med Telenor om Kabel-TV och Bredband.

I hyran ingår grundutbud som för närvarande innehåller flertalet kanaler

Vill man ha tillgång till Telenor digital-tv, telefoni eller bredband måste detta göras av varje enskild medlem.

Som ny medlem tar du kontakt med Telenor och får då det boxar och modem du behöver.

Bredband

BRF Henriksdalsporten har obligatorisk gruppanslutning av bredband via Telenor. För både TV och bredband debiteras bostadsrättsinnehavaren via hyresavierna.