Andrahandsuthyrning


I dokumenten nedan finner du tydliga rutiner för hantering av andrahandsuthyrning. De rekommenderade rutinerna bringar ordning och skapar trygghet för både hyresgästen och fastighetsägaren.

Riktlinjerna tydliggör bland annat innebörden i bytesrätten och ger fastighetsägarna möjlighet att agera enhetligt och riktigt. Det framarbetade dokumentet består av riktlinjer, ansökningsblanketter för andrahandsuthyrning och andra till ämnet hörande dokument.

Samtliga dokument enligt riktlinjer för andrahandsuthyrning måste tillställas styrelsen i god tid, helst tre månader före startdatum för andrahandsuthyrningen.