Renovering


Vid större ingrepp i lägenheten ska boende kontakta styrelsen  för att få detta godkänt.

Detta kan tex gälla flytt av väggar, förändringar i badrum eller ventilation.

Det är inte tillåtet att göra förändringar i ventilationen då detta påverkar hela fastigheten.

Ventilationsdon får inte justeras av de boende, och installation av fläktar på fastighetens system får ej ske.