BRF Henriksdalsporten blir ännu bättre – detta är på gång

För att vår förening ska vara så trivsam och bra som möjligt arbetar styrelsen ständigt med förbättringsåtgärder. Detta är på gång: 

  • Lister kommer att sättas upp vid miljörumsdörren, för att skydda väggarna mot skador och smuts
  • Styrelserummet ska göras om till viss del så att det går att använda som ett övernattningsrum. Arbetet med att få till förändringarna är igång. Bokningen kommer att kosta ett visst belopp och kunna ske i samma digitala system som tvättstugorna
  • I cykelförrådet under 24A kommer det att byggas upp ett aktivitetsrum. I ett första steg kommer styrelsen att köpa in ett pingisbord. Aktivitetsrummet kommer att byggas upp stegvis.
  • Vår innergård kommer att moderniseras och snyggas upp stegvis. Arbetet inleds under hösten och innebär flera förbättringar, i enlighet med förslag som presenterades och beslutades på årsstämman.
  • Belysningen och övriga miljön i våra entréer ska moderniseras och förbättras