God Jul och Gott Nytt År

2020 har varit ett speciellt år på många olika sätt. Pandemin har satt avtryck. Föreningens styrelse har emellertid arbetat utan några hinder och kan konstatera att vi lämnar ett bra år bakom oss.

Ett av de mål vi satte upp för hösten var att inventera föreningens samtliga avtal och konkurrensutsätta leverantörer där det var möjligt. Det har vi också gjort. NKG har varit ansvariga för vår fastighetsskötsel under många år. Vi har upplevt att utgifterna för fastighetsskötsel har varit något för höga, särskilt vid enskilda insatser (åtgärda en trasig lampa eller liknande). Vi har därför fattat beslut om att säga upp avtalet med NKG och istället anlita en annan firma, Gilljams Tekniska AB, med Robin Gilljam som fastighetsskötare. Genom denna åtgärd tror vi att vi kommer att kunna sänka kostander för fastighetsskötsel och samtidigt få närmare kontakt med fastighetsskötaren och bättre styra när han vidtar åtgärder. Dessutom kommer nyckelhantering och namnuppdatering att skötas genom styrelsen.

Styrelsen har också gjort en större genomgång av vår ekonomi, nu när Skanska-frågan har lösts. Vi kan konstatera att föreningen har en mycket god ekonomi. Vi har en belåning på endast 5 % och har en välfylld föreningskassa. Inga större nödvändiga åtgärder är inplanerade under de närmsta åren, bland annat på grund av att husen fortfarande är relativt nybyggda. Med anledning av detta har styrelsen vidtagit ett antal trivsel- och värdehöjande åtgärder, nämligen:

• Vårt Förenings/Styrelserum ska göras om så att det går att använda för övernattning. Arbetet med att få till förändringarna är snart avslutat. Bokningen kommer att kosta 150 kr/natten och kunna ske i samma digitala system som bokning av tvättstugorna (Bokatvättid). Rummet planeras att tas i bruk efter att pandemin försvunnit.

• I cykelförrådet under 24A har vi med hjälp av några medlemmar inrett och invigt ett aktivitetsrum, som också bokas via Bokatvättid. Det återstår viss inredning innan aktivitetsrummet står helt färdigt, nämligen:

– Soffa med soffbord
– Två taklampor
– Gymnastikringar
– Darttavla

• Vår innergård moderniseras och snyggas upp stegvis. Ett av träden har tagit bort. Stenläggningen har utvidgats. Vi har en fin bänk runt det träd som står kvar. En ny pollare ska installeras. Ett antal åtgärder återstår (nya cykelställ och planteringsboxar) och dessa kommer att genomföras under 2021.

• Belysningen och i våra entréer har moderniserats och förbättrats.
• Nya och fina innebänkar har satts upp i varje entré.

• Lister har satts upp vid miljörumsdörren, för att skydda väggarna mot skador och smuts

• Miljörummet kommer att städas en gång i månaden och pappers- och platskärlen kommer att tömmas oftare.

• Fasadsläpp har åtgärdats.

• Antalet laddstolpar har utökats i garaget.

Vi hoppas och tror att dessa investeringar både ökar trivseln men också föreningens och fastigheternas attraktion och värde. Det är viktigt att vi tar ansvar och tar hand om våra fastigheter och de förbättringar som har genomförts. Det är vår gemensamma egendom.

Styrelsen ser framemot ett nytt år och nya förbättringsprojekt. Tar vi som medlemmar hand om och ansvar för våra fastigheter kommer föreningen att både kunna investera i förbättringsåtgärder och se över vår långsiktiga ekonomiska planering. Har ni förslag på något är ni välkomna att maila idéer till styrelsen.

God jul och gott nytt år önskar styrelsen!

Städdag och cykelinventering den 18 oktober

Med hösten i antågande behöver vi förbereda våra hus och gemensamma utrymmen. Söndagen den 18 oktober mellan kl. 9:00 och 10:30 samlas alla boenden i föreningen för att tillsammans göra jobbet. Är du frisk och inte tillhör någon riskgrupp är du välkommen att bidra, ju fler vi är ju mer rättvis fördelning av ansvaret blir och ju snabbare vi blir klara. Efter att jobbet är gjort bjuds det på fika och gott kaffe. 

Föreningen behöver se över våra cykelförrådsutrymmen och uppskattar om boenden inför den 18 oktober markerar sina cyklar med efternamn och lägenhetsnummer.

BRF Henriksdalsporten blir ännu bättre – detta är på gång

För att vår förening ska vara så trivsam och bra som möjligt arbetar styrelsen ständigt med förbättringsåtgärder. Detta är på gång: 

  • Lister kommer att sättas upp vid miljörumsdörren, för att skydda väggarna mot skador och smuts
  • Styrelserummet ska göras om till viss del så att det går att använda som ett övernattningsrum. Arbetet med att få till förändringarna är igång. Bokningen kommer att kosta ett visst belopp och kunna ske i samma digitala system som tvättstugorna
  • I cykelförrådet under 24A kommer det att byggas upp ett aktivitetsrum. I ett första steg kommer styrelsen att köpa in ett pingisbord. Aktivitetsrummet kommer att byggas upp stegvis.
  • Vår innergård kommer att moderniseras och snyggas upp stegvis. Arbetet inleds under hösten och innebär flera förbättringar, i enlighet med förslag som presenterades och beslutades på årsstämman.
  • Belysningen och övriga miljön i våra entréer ska moderniseras och förbättras 

Vårens städdag 26 april 9:00-10:20

Varmt välkommen att göra gården och våra gemensamma utrymmen redo för våren.

Tillsammans städar vi och ser till att vår närmiljö blir så trevlig som möjligt!

Med sommaren antågande behöver vi förbereda våra hus och gemensamma utrymmen.

Söndagen den 26 april mellan kl. 09:00 och 10:20 samlas vi på vår innergård för att tillsammans göra jobbet.

Är du frisk och inte tillhör någon riskgrupp är du välkommen att bidra, ju fler vi är ju mer rättvis fördelning av ansvaret blir och ju snabbare vi blir klara.

Vid start kommer vi att fördela arbetsuppgifter så att vi är så utspridda som möjligt, med hänsyn taget till corona-riktlinjerna.

Om behov finns kommer vi beställa en container eller liknade för grovsopor, för att göra det behöver vi veta att det behövs, så maila dina behov omgående, senast den 19 april till föreningens mail med information om vad(mängd) och vilken lägenhet/namn.

Vi kommer att ordna ytterligare möjligheter till hösten för grovsopor om du inte har möjlighet denna gång.

När vi är klara fikar vi ihop, och bestämmer tillsammans  hur vi vill att föreningens framtid ska vara på kallat årsmöte.

Varmt välkommen!

Styrelsen

Dags för stämma 26 april 10:30

Nu är det dags för årets stämma.

När :Söndagen den 26 april kl 10:30  i samband med vårens städdag.

Beroende på rådande läge, väljer vi att samlas och ta närvaro i föreningslokalen för att sedan gå ut om det behövs.

Vi ber dig tänka på våra grannar, och vid tillfället se till att du är fullt frisk. Vid minsta sjukdomssymptom ber vi dig skicka ett ombud istället. Fullmakt för det finner du på SBC:s hemsida.

Dagordning sitter på varje port,  och finns även  nedan, tillsammans med en uppmaning från valberedningen.

Har du något bra förslag på hur vi kan göra vår förningen ännu bättre och trevligare?

Skicka gärna in dina förslag och motioner, via mail eller i föreningens brevlåda, senast den 23 april.

Vi hälsar dig varmt välkommen till årets stämma!

Styrelsen

Kallelse årstämma 2020 BRF Henriksdalsporten

bokslut-fb-3310-2020-04-08